Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Thành viên lịch nghỉ giao dịch Cao su RSS3 ngày 21-22/09/2020.
 
 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB vv Nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở ngày 14.9.2020