Phân tích kỹ thuật Cao Su

Hàng hóa giao dịch

Cao su RSS3 TOCOM

Mã hàng hóa

TRU

Độ lớn hợp đồng

5 tấn/ lot

Đơn vị yết giá

JPY / kg

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6: 

• Phiên 1: 07:00 – 13:15

• Phiên 2: 14:30 – 17:00

Bước giá

0.1 JPY / kg

Tháng đáo hạn

06 tháng liên tiếp

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

 

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc thứ 4 trước ngày cuối cùng của tháng đáo hạn.

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

N/A

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới