form mẫu Nhật kí giao dịch

CHÚ Ý:
Việc tạo nhật kí giao dịch và ghi chú rõ ràng những lệnh mình đã giao dịch là điều cực kì cần thiết đối với trader – Gia Cát Lợi kính gửi quý nhà đầu tư form mẫu nhật kí giao dịch (Thông tin bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo)