PHÂN TÍCH GIÁ CA CAO THEO THỜI GIAN THỰC

PHÂN TÍCH GIÁ CA CAO THEO NGÀY - THÁNG - NĂM - CÁN CÂN MUA BÁN

Hàng hóa giao dịch

Cacao ICE US

Mã hàng hóa

CCE

Độ lớn hợp đồng

10 tấn / lot

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:

15:45 – 00:30 (ngày hôm sau)

Bước giá

1 USD / tấn

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất