Bản tin MXV 13-01

Tổng hợp các bản tin Hàng Hóa ngày 13/01/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam(MXV)

Sau đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) hàng hóa phái sinh toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 10/01/2020

Bản tin năng lượng

bản tin năng lượng 13-01

Bản tin nông sản (ngũ cốc và hạt có dầu)

Bản tin nông sản 13-01

Bản tin Công Nghiệp nhẹ

Bản tin CN nhẹ 13-01

Bản tin Kim loại

Bản tin kim loại 13-01

https://kinhdoanhhanghoa.com/ Chuyên phân tích – tư vấn – đầu tư Hàng Hóa!