cafe

Tính mùa vụ của hàng hóa và chiến lược giao dịch theo độ trễ

 

Giá hàng hóa tuân theo quy luật cung cầu cung cao hơn cầu thì giá giảm, cung thấp hơn cầu thì giá tăng cộng thêm sự dầu cơ

của các nhà dầu cơ thế giới nên làm cho giá tăng rất mạnh hoặc giảm rất mạnh.

Nên những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến nguồn cung và cầu sẽ tác động mạnh lên giá cả hàng hóa như hạn hán, lũ lụt, sương muối sương giá làm chết cây, được mùa, mất mùa sẽ tác động rất lớn đến giá.

Tính chất mùa vụ thu hoạch dự kiến 1 nguồn cung lớn sắp tới của những nước sản xuất lớn cũng là yếu tố tác động tiêu cực đến giá chúng ta có thể canh những thời diểm này để bán khống cũng là 1 cách kiếm tiền rất hiệu quả.