Tin Thế Giới: Tổng Thống Mới Đắc Cử Joe Biden Đề Nghị Gói Viện Trợ Hàng Nghìn USD Cho Dịch Covid

Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi hàng nghìn tỷ USD để sử dụng cho viện trợ Covid-19, bao gồm những khoản tiền trực tiếp đến người dân Mỹ. Ông hứa sẽ đưa ra các đề xuất của mình vào ngày thứ Năm (14/01) trước khi nhậm chức vào ngày 20/01.

Biden viện dẫn hình ảnh những người thất nghiệp xếp thành hàng dài chờ đồ ăn và nói rằng nếu không hành động ngay, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều và sẽ rất khó để thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Sau khi báo cáo việc làm tháng 12 cho thấy sự sụt giảm trong thị trường việc làm, Biden đã kêu gọi các biện pháp hỗ trợ mới, trong đó có việc tăng khoản tiền trợ cấp lên 2,000 USD/tuần.

Khi đảng Dân chủ lên nắm quyền Quốc hội, cơ hội cho các gói kích thích kinh tế sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, do Thượng viện chia rẽ với tỷ lệ 50-50, đây sẽ là thuốc thử cho ảnh hưởng của Joe Biden với chính các nhà lập pháp của đảng Dân chủ cũng như tác động của ông với đảng Cộng Hòa.

Nguồn: MXV News