Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 2 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 NQMG21

Dầu WTI Mini 02/2021

15/01/2021 Trước 03:00 ngày 14/01/2021
2 CLEG21 Dầu WTI 02/2021 18/01/2021 Trước 03:00 ngày 15/01/2021

 

Đề nghị khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng./.