Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CCEU20 Ca cao 09/2020 18/08/2020 Trước 22:30 ngày 14/08/2020
2 NQMU20 Dầu WTI Mini 09/2020 17/08/2020 Trước 2:00 ngày 14/08/2020
3 CLEU20 Dầu WTI 09/2020 18/08/2020 Trước 2:00 ngày 15/08/2020
4 KCEU20 Cà phê Arabica 09/2020 21/08/2020 Trước 22:30 ngày 19/08/2020
5 TRUQ20 Cao su RSS3 08/2020 25/08/2020 Trước 15:00 ngày 21/08/2020
6 NGEU20 Khí tự nhiên 09/2020 25/08/2020 Trước 2:00 ngày 22/08/2020
7 RBEU20 Xăng RBOB 09/2020 27/08/2020 Trước 2:00 ngày 26/08/2020
8 ZFTU20 Cao su TSR 20 09/2020 31/08/2020 Trước 15:00 ngày 27/08/2020
9 ZWAU20 Lúa Mỳ 09/2020 31/08/2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
10 ZSEU20 Đậu Tương 09/2020 31/08/2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
11 ZCEU20 Ngô 09/2020 31/08/2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
12 ZLEU20 Dầu Đậu Tương 09/2020 31/08/2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
13 ZMEU20 Khô Đậu Tương 09/2020 31/08/2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
14 XCU20 Ngô Mini 09/2020 31/08/2020 Trước 23:45 ngày 27/08/2020
15 XWU20 Lúa Mỳ Mini 09/2020 31/08/2020 Trước 23:45 ngày 27/08/2020
16 XBU20 Đậu Tương Mini 09/2020 31/08/2020 Trước 23:45 ngày 27/08/2020
17 CPEU20 Đồng 09/2020 31/08/2020 Trước 2:00 ngày 28/08/2020
18 SIEU20 Bạc 09/2020 31/08/2020 Trước 2:00 ngày 28/08/2020
19 PLEU20 Bạch kim 09/2020 31/08/2020 Trước 2:00 ngày 28/08/2020
20 FEFQ20 Quặng sắt 08/2020 31/08/2020 Trước 2:15 ngày 28/08/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.