Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 RBEQ20 Xăng RBOB 08/2020 29/07/2020 Trước 2:00 ngày 28/07/2020
2 ZFTQ20 Cao su TSR 20 08/2020 31/07/2020 Trước 15:00 ngày 29/07/2020
3 ZLEQ20 Dầu Đậu Tương 08/2020 31/07/2020 Trước 23:20 ngày 29/07/2020
4 ZSEQ20 Đậu Tương 08/2020 31/07/2020 Trước 23:20 ngày 29/07/2020
5 ZMEQ20 Khô Đậu Tương 08/2020 31/07/2020 Trước 23:20 ngày 29/07/2020
6 XBQ20 Đậu Tương Mini 08/2020 31/07/2020 Trước 23:45 ngày 29/07/2020
7 SIEQ20 Bạc 08/2020 31/07/2020 Trước 2:00 ngày 30/07/2020
8 PLEQ20 Bạch kim 08/2020 31/07/2020 Trước 2:00 ngày 30/07/2020
9 CPEQ20 Đồng 08/2020 31/07/2020 Trước 2:00 ngày 30/07/2020
10 FEFN20 Quặng sắt 07/2020 31/07/2020 Trước 2:15 ngày 30/07/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.