Thông báo thời gian tất toán hợp đồng của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến quý Khách Hàng và Nhà Đầu Tư thời gian tất toán hợp đồng các loại sản phẩm :

Danh sách các hợp đồng đang sắp tới ngày thông báo đầu tiên 28/02/2020 cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

Do vậy, khách hàng đóng các vị thế này ( nếu đang còn mở). Nếu khách hàng không thực hiện, khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng trên trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Thông báo thời gian tất toán hợp đồng

Mong quý Nhà Đầu tư thực hiện và Chúc quý Nhà Đầu Tư đầu tư Tất thắng