Thông báo thời gian chuyển đổi phần VC sang CQG

Kính gửi: Quý khách hàng,

MXV thông báo đến Quý khách hàng các tin tức cập nhật sau:

1) Sau khi thống nhất và trao đổi với đối tác cung cấp phần mềm, MXV sẽ kéo dài thêm thời gian hỗ trợ các khách hàng giao dịch và sử dụng phần mềm VC hết phiên giao dịch ngày 30/07/2020. (Thay cho hết phiên giao dịch của ngày 02/07/2020 đã thông báo trước đó). Khách hàng vẫn thao tác bình thường trên phần mềm VC (mở mới, đặt lệnh). Tuy nhiên vẫn sẽ rất bất tiện khi bảng giá sẽ không được cập nhật, không có kết nối giá.

2) Thứ 2 ngày 06/07/2020, đối tác CQG sẽ hỗ trợ MXV, tạo sẵn account của tất cả các khách hàng trên hệ thống của CQG dựa trên dữ liệu của phần mềm VC. Khi khách hàng muốn giao dịch trên CQG vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của MXV.(trong file đính kèm)

3) Quý khách hàng lưu ý :

Mức phí 720.000 VND là mức phí để có user đăng nhập, còn KH chỉ cần có account là Thành viên đã có thể đặt lệnh cho KH trên CQG trader của Thành viên.

Mức phí 30.000 đ cho lựa chọn hiển thị giá (là đã được hiển thị giá khớp và biểu đồ).

Link công bố chuyển đổ phần mềm giao dịch: https://giacatloi.vn/…/thong-bao-thoi-gian-chuyen-doi-phan…/

Trân trọng!