Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 11.01.2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Dầu đậu tương thay đổi.

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1,485 USD

Chi tiết tại: 10QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 08.01.2021