Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 15.01.2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Cao su RSS3 thay đổi.
Trân trọng.

Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng
Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,430 USD
Ngô mini XC Nông sản CBOT 286 USD
Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2,255 USD
Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 1,980 USD
Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 396 USD
Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE 103,000 JPY