Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 21.01.2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/01/2021.

Lưu ý : Đậu tương, Đậu tương mini thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 3,245 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 649 USD

Chi tiết tại: https://kinhdoanhhanghoa.com/ky-quy-giao-dich/

Trân trọng,