Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 02/2021 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 ZFTG21 Cao su TSR 20 02/2021 29/01/2021 Trước 15:00 ngày 27/01/2021
2 FEFF21 Quặng sắt 01/2021 29/01/2021 Trước 02:15 ngày 28/01/2021
3 CPEG21 Đồng 02/2021 29/01/2021 Trước 03:00 ngày 28/01/2021
4 PLEG21 Bạch kim 02/2021 29/01/2021 Trước 03:00 ngày 28/01/2021
5 SIEG21 Bạc 02/2021 29/01/2021 Trước 03:00 ngày 28/01/2021

 

Đề nghị khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.