tất toán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 01/2021 – Đợt 1

Kính gửi: Quý khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CLEF21 Dầu WTI 01/2021 17/12/2020 Trước 03:00 ngày 16/12/2020
2 NQMF21 Dầu WTI Mini 01/2021 16/12/2020 Trước 03:00 ngày 15/12/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.