tất toán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2020

Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CCEZ20 Ca cao ICE US 12/2020 16/11/2020 Trước 23:30 ngày 12/11/2020
2 NQMZ20 Dầu WTI Mini 12/2020 17/11/2020 Trước 03:00 ngày 14/11/2020
3 CLEZ20 Dầu WTI 12/2020 18/11/2020 Trước 03:00 ngày 17/11/2020
4 KCEZ20 Cà phê Arabica 12/2020 19/11/2020 Trước 23:30 ngày 17/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.