Thông báo ngừng gửi tin nhắn qua điện thoại trên VC sang CQG

Kính gửi Quý khách hàng

Theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý khách hàng về việc ngừng báo tin nhắn qua điện thoại khi giao dịch trên phần mềm VC và CQG. Vì khi khách hàng sử dụng APP CQG trên điện thoại, mỗi lần thực hiện giao dịch ứng dụng sẽ tự động thông báo tin nhắn nên khách hàng sẽ không cần nhận thêm tin nhắn qua SMS.

Trân trọng.