Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 11.01.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi xin gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 03/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch Cao su RSS3 vào ngày 11/01/2021.

 

Xem chi tiết tại: 03TB vv Nghỉ các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 11.1

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch nghỉ này.

Trân trọng.