Thông báo chuyển giao dịch Cao su RSS3 trên SGDHH liên thông OSE/TOCOM

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi gửi đến Quý khách hàng thông báo về việc Chuyển giao dịch sản phẩm cao su RSS3 trên Sở Giao dịch hàng hóa liên thông OSE/TOCOM.
Theo thông báo của Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). một số sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại TOCOM trong đó có sản phẩm Cao su RSS3 sẽ được chuyển sang giao dịch tại Sở Giao Dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) theo như thỏa thuận sát nhập của hai Sở.

Liên quan đến việc trên, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo về việc giao dịch của sản phẩm Cao su RSS3 như sau:

1.Bắt đầu tử ngày 27/07/2020 sản phầm Cao su RSS3 sẽ được giao dịch chính thức tại Sở giao dịch hàng hóa OSE.

2.Các vị thế mở của Hợp đồng cao su RSS3 khách hàng đang nắm giữ không bị ảnh hưởng. Khách hàng vẫn thực hiện giao dịch bình thường sau khi sản phẩm cao su RSS3 được chuyển sang OSE.

3. Đặc tả hợp đồng, mức kỹ quỹ, thời gian giao dịch, lịch giao dịch, lịch đáo hạn của sản phẩm cao su RSS3 vẫn được giữ nguyên theo Quyết định MXV đã ban hành.

 

TB vv Chuyển giao dịch sản phẩm Cao su RSS3 trên Sở Giao dịch hàng hóa liên thông OSE-TOCOM

Trân trọng ./.