Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 30.12.2020

Kính gửi : Quý khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/12/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 2,420 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 484 USD
3 Dầu đậu  tương Nông sản CBOT 1,155 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 1,815 USD
5 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 94,500 JPY
6 Quặng sắt Kim loại SGX 1,892 USD


=> Xem chi tiết tại link: https://kinhdoanhhanghoa.com/ky-quy-giao-dich/