Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 21-12-2020

Kính gửi : Quý khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/12/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3, Ca cao thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Cacao Nguyên liệu công nghiệp ICE US 2,090 USD
2 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 91,000 JPY

=> Xem chi tiết tại link: https://kinhdoanhhanghoa.com/ky-quy-giao-dich/