ký quỹ giao dịch hàng hóa phái sinh

Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch 17.11

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/11/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Bạch kim thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đầu tương Nông sản CBOT 935 USD
2 Khô đậu tương Nông sản CBOT 1,595 USD
3 Bạch kim Kim loại NYMEX 3,850 USD