Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch 08.12

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/12/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Ca cao thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 100,500 JPY
2 Bạch kim Kim loại NYMEX 3,630 USD

=> Xem chi tiết tại link: https://kinhdoanhhanghoa.com/ky-quy-giao-dich/