Thay đổi mức ký quỹ giao dịch 07.12

Kính gửi: Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/12/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Bạc thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Bạc Kim loại COMEX 15,400 USD

 

=> Xem chi tiết tại link: https://kinhdoanhhanghoa.com/ky-quy-giao-dich/