lợi thế hàng hóa phái sinh

Tại sao nên tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh?

Hàng hóa phái sinh là gì? Kênh đầu tư này có đủ rộng để tham gia?

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai dựa trên hàng hóa truyền thống. Mỗi hợp đồng, sau khi giao dịch xong, vẫn không kết thúc mà tiếp tục giao dịch trên thị trường hàng hóa cho đến khi đáo hạn.

Gọi đây là hợp đồng tương lai vì ngày kết thúc hoặc ngày đáo hạn được chọn vào một ngày trong tương lai. Trước ngày đáo hạn của một loại hợp đồng nhất định, nhà đầu tư có thể mua và bán các hợp đồng đó trên thị trường. Khi ngày đáo hạn của hợp đồng đến, giao dịch không thể thực hiện được.

Bằng cách tiêu chuẩn hóa các hợp đồng theo cách này, người mua và người bán có thể giao dịch hiệu quả một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Quy trình giao dịch:

Trong quá trình giao dịch hàng hóa, người mua có thể gửi giá mua các mặt hàng khi đã xác định rõ thông tin giá cả và cùng lúc người bán cũng có thể gửi lệnh bán tương tự trên cùng một mặt hàng. Việc giao dịch sẽ thành công khi quá trình khớp giữa giá chào mua và giá chào bán diễn ra.

Xem thêm

Sàn giao dịch Chicago Mercantile (CME) là một trong những sàn giao dịch lớn, cung cấp một thị trường an toàn, công bằng và có trật tự. Do đó nhà đầu tư có thể yên tâm khi tham gia vào thị trường.

Tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) hoạt động theo hình thức tổ chức là một Công ty Cổ phần. Được Bộ Công Thương cấp phép giao dịch hàng hóa (là giấy phép vô thời hạn và duy nhất hiện nay do Bộ Công Thương quản lý và cấp phép).

Sàn giao dịch đầu tư tiềm năng. Kênh đầu tư được Sở Giao Dịch Hàng hóa bảo trợ.

phần-mềm-sở-giao-dịch-hàng-hóa

Phần mềm sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

ƯU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH HÀNG HÓA

ưu điêm hàng hóa phái sinh

Tính thanh khoản của thị trường hàng hóa dựa trên việc ấn định ngày đáo hạn hợp đồng và giao dịch đến thời gian cố định này.

Tính minh bạch: là mức độ mà các nhà đầu tư đã sẵn sàng truy cập vào thông tin tài chính cần thiết về một công ty như mức giá, độ sâu thị trường và báo cáo tài chính được kiểm toán.

Thông tin thị trường cho từng loại hợp đồng được cung cấp cho người dùng trên hệ thống, thông qua Internet. Dựa trên thông tin thị trường này, người dùng có thể đặt lệnh giới hạn (giá thấp hơn giá thị trường) hoặc chấp nhận mức giá đó.

Tính minh bạch rất quan trọng vì đây là một trong những điều kiện lý thuyết cần thiết để một thị trường tự do có hiệu quả. Giúp giảm biến động giá vì tất cả những người tham gia thị trường có thể dựa trên các quyết định giá trị trên cùng một dữ liệu.

Tính hai chiều: Nhà đầu tư vẫn thu được lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống do có thể bán trước và mua lại sau khi giá tăng. Đó là được gọi là tính hai chiều trong hợp đồng tương lai.

Đòn bẫy tài chính

Thị trường phái sinh hàng hóa không chịu lãi suất, không mất phí qua đêm. Tỷ lệ ký quỹ an toàn là 33% giá trị hợp đồng và lợi nhuận có thể đạt từ 5%-10%.

Bài viết liên quan:

Kênh đầu tư tương lai – hàng hóa phái sinh 2020

Kiếm Hơn 1000$ một tháng nhờ đầu tư Hàng Hóa Phái Sinh