Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tổng kết Công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tổng kết Công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019

Vừa qua, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức Lễ tổng kết công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019, đồng thời vinh danh “Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi” thành viên kinh doanh có thành tích kinh doanh xuất sắc 06 tháng đầu năm 2019…

http://truyenhinhcongthuong.vn/bai-viet/so-giao-dich-hang-hoa-viet-nam-tong-ket-cong-tac-kinh-doanh-06-thang-dau-nam-2019_1369.html