Phần mềm CQG Desktop

Phần mềm CQG Desktop

Phần mềm CQG Desktop là giải pháp giao dịch mới nhất từ CQG. Do được xây dựng trên nền tảng web (web-based), nên Quý khách có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ khả năng duyệt web để thực hiện giao dịch. Các tính năng phổ biến từ các sản phẩm CQG khác như vẽ biểu đồ, thang giá, v.v đều được tích hợp vào CQG Desktop.

Ưu điểm:

  • Không cần cài đặt, tương thích với mọi nền tảng Web
  • Sử dụng được trên mọi nền tảng: Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS
  • Tự động điều chỉnh màn hình theo kích cỡ màn hình Table/Desktop hay Mobile
  • Tính năng vẽ biểu đồ và công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến
  • Hỗ trợ thang giá và chờ mua chờ bán (Depth of Market) đầy đủ dữ liệu chính xác của Sở hàng hóa liên thông
  • Hỗ trợ lệnh đa dạng GTC, FAK, FOK, ICEBERG, OCO…

Nhược điểm:

  • Khả năng trích xuất dữ liệu ra Microsoft Excel hạn chế
  • Mất thêm chi phí đăng ký sử dụng dữ liệu từ các Sở giao dịch liên thông