Múi Giờ giao dịch của Thị Trường Hàng Hóa

Múi Giờ giao dịch của thị trường Hàng Hóa trong một ngày trên Thế Giới cho Nhà Đầu Tư tham khảo:

Dựa vào Múi giờ này các Nhà Đầu Tư có thể canh giá giao dịch để đạt được lợi nhuận tối đa vì vào thời điểm các giờ giao thoa thị trường sẽ có biến động mạnh.

Mùa trong năm Mùa Hè – Thu Mùa Đông – Xuân
Múi giờ GMT Việt Nam GMT Việt Nam
Phiên Úc
(Giờ Sydney)
Mở cửa 22:00 05:00 21:00 04:00
Đóng cửa 07:00 14:00 06:00 13:00
Phiên Á
(Giờ Tokyo)
Mở cửa 23:00 06:00 23:00 06:00
Đóng cửa 08:00 15:00 08:00 15:00
Phiên Âu
(Giờ London)
Mở cửa 07:00 14:00 08:00 15:00
Đóng cửa 16:00 23:00 17:00 00:00
Phiên Mỹ
Giờ New York)
Mở cửa 12:00 19:00 13:00 20:00
Đóng cửa 21:00 04:00 22:00 05:00

Bảng Múi Giờ giao dịch của thị trường Hàng Hóa

Chúc các Nhà Đầu Tư đầu tư thành công!