Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Mở tài khoản giao dịch hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa việt nam

BƯỚC 1: MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 

Mở tài khoản tiền gửi tại bất kỳ ngân hàng nào và đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi.

BƯỚC 2: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VÀ KÝ QUỸ HÀNG HÓA PHÁI SINH QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Qúy khách hàng có thê in hợp đồng thành 2 bản ký gửi về công ty nếu mở từ xa.

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

BẢN CÔNG BỐ NHẬN BIẾT RỦI RO

Hoặc quý khách hàng có thể đến trực tiếp công ty tại 95 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM để ký hơp đồng mở tài khoản giao dịch.

Mọi thắc mắc quý khách xin liên hệ: 0899920492

Email: Giacatloi.vn@gmail.com