[Không trả phí CQG có giao dịch được không?]

Phần mềm CQG là gì?

Phần mềm CQG là giải pháp phần mềm giao dịch hàng hóa cho phép các nhà đầu tư truy cập dữ liệu giá và thực hiện các lệnh tới mọi Sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, giúp người dùng thuận tiện theo dõi diễn biến thị trường và tối ưu hóa các thao tác giao dịch. Hiện tại có 2 dạng đăng ký tài khoản CQG là:

  • CQG account: là tài khoản bắt buộc phải tạo để tham gia vào thị trường giao dịch hàng hóa.
  • CQG Trader: Là tài khoản phải trả phí để đăng nhập vào phần mềm CQG thực hiện trực tiếp đặt lệnh, theo dõi bảng giá và sử dụng các tiện ích của phần mềm

Vậy khi tôi không trả phí CQG có giao dịch được không?

Trả lời: Khách hàng không trả phí CQG khách hàng vẫn có thể giao dịch được bình thường. Đối với những KH chưa muốn giao dịch trên phần mềm CQG, quý khách hàng chỉ cần đăng ký CQG account và có thể tiếp tục sử dụng phần mềm VC để theo dõi, quản trị tài khoản của bản thân và không cần trả phí CQG hàng tháng. Tham gia giao dịch thông qua app và web Gia Cát Lợi để gửi lệnh chờ và sẽ có bộ phận xử lý đặt lệnh của công ty đặt lệnh giúp. Quý nhà đầu tư theo dõi app Gia Cát Lợi để kiểm tra xem lệnh đã được nhận và thực hiện hay chưa. 

Tuy nhiên với việc thực hiện như trên quý nhà đầu tư sẽ gặp phải những bất tiện như sau: 

  • Chỉ có thể theo dõi thông tin giao dịch trên phần mềm vc (Hoạt động được duy nhất trên máy tính hệ điều hành window và tốt trên hệ điều hành window 10).
  • Không thể theo dõi giá của mặt hàng đang giao dịch.
  • Không thể xác nhận lệnh mình đặt đã được thực hiện hay chưa.