LỚP HỌC MÔ HÌNH NẾN NHẬT

Khóa học mô hình giá giới thiệu dành cho người mới bắt đầu tham gia thị trường tài chính.

Tưởng tượng về mô hình giá giống như về một người phá mìn, một khi bạn đã nằm được bài học, bạn sẽ có thể tìm ra các “điểm nổ” trên biểu đồ trước khi vụ nổ xảy ra, từ đó, bạn có thể kiếm được tiền

Mô hình giá giúp chúng ta rất nhiều trong việc xác định tình trạng tại điểm mà thị trường sẽ phá vỡ. Nó có thể chỉ ra liệu giá có đi tiếp theo xu hướng hoặc đảo chiều nhằm giúp chúng ta lên chiến lược giao dịch cho mô hình đó

Được tạo ra để giúp các nhà giao dịch mới làm quen, hiểu tất cả các điều cơ bản về thị trường tài chính

Sau khi hoàn thành khóa học này bạn sẽ được nâng cao kiến thức phân tích thị trường và hoàn thiện kỹ năng đầu tư của bạn.

GIỚI THIỆU VỀ LỚP MÔ HÌNH GIÁ

Bài 1 : Mô hình 2 đỉnh hai đáy
Bài 2 : Mô hình tam giác
Bài 3 : Mô hình vai đầu vai
Bài 4 : Mô hình nêm
Bài 5 : Mô hình đuôi nheo
Bài 6 : Mô hình chữ nhật

Chúc bạn một khóa học thành công