KHÓA HỌC MÔ HÌNH GIÁ HARAMONIC

Mô hình giá Harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại của xu hướng gần đây.

Mô hình này sử dụng các công cụ mà chúng ta đã học trong bài trước, đó là Fibonacci hồi lại (Fibonacci retracement) và Fibonacci mở rộng (Fibonacci extensions).

Kết hợp các công cụ tuyệt vời này để xác định các mô hình harmonic, chúng ta sẽ xác định được những vùng giá mà ở đó, xu hướng sẽ tiếp tục quay lại theo hướng cũ.

GIỚI THIỆU VỀ LỚP MÔ HÌNH GIÁ

Bài 1 : Mô hình giá Haramonic là gì
Bài 2 : Mô hình ABCD
Bài 3 : Mô hình 3 sóng ngang
Bài 4 : Mô hình Gartley
Bài 5 : Mô hình con cua
Bài 6 : Mô hình con dơi
Bài 7 : Mô hình con bướm

Chúc bạn khóa học thành công.