Khái niệm và Chiến lược giao dịch mô hình nến NR4 đơn giản hiệu quả cao

NR4 là gì?

“NR4” có lẽ đây là 1 khái niệm hoàn toàn mới với nhiều Nhà Đầu Tư (NDT) cũng như NDT nào đang giao dịch theo phương pháp PA.

Nó là Mô hình nến và người ta sử dụng “NR4” như một phương pháp giao dịch trong Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh hết sức đơn giản nhưng hiệu quả đem lại thì không hề nhỏ.

Cách xác đính mẫu nến NR4 :

  • NR4 được hiểu là nến có phạm vi hẹp, mô hình này được hình thành từ ít nhất 4 nến trờ lên trong đó nến xuất hiện gần nhất chính là nến có phạm vị (body nến) nhỏ nhất trong những nến còn lại.
  • Một cú breakout xảy ra khi 1 cây nến tiếp theo có giá đóng cửa nằm ngoài cái mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến NR4 thì coi như xác nhận sự hình thành của mẫu nến NR4

Cách áp dụng NR4

  • Nguyên tắc giao dịch: ở đây mình chỉ đề cập đến với lệnh bán, còn quy tắc vào lệnh mua thì ngược lại với lệnh bán.
  • Ngưỡng kháng cự mà bạn quan sát tại thời điểm đó phải thể hiện được sự yếu ớt của giá và sau đó mô hình NR4 hình thành
  • Xác định mẫu nến NR4 trên D1
  • Đặt 1 lệnh chờ bán ở bên dưới giá đóng cửa của cây nến NR4
  • Đặt chận lỗ bên trên giá cao nhất của NR4

Mục tiêu chốt lời có thể theo tỷ lệ R:R là 1:3

Lưu ý: nên xác định mẫu hình NR4 này trên khung thời gian D1 thì sẽ cho hiệu quả cao hơn

Chúc các NDT đầu tư hiệu quả.

Hoàng Gill