hop-dong-tuong-lai-va-hop-dong-quyen-chon-co-gi-khac-nhau

Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn có gì khác nhau?

Hợp đồng tương lai là một công cụ tài chính hữu ích cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc phòng ngừa rủi ro hoặc tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư còn nhầm lẫn giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng như chưa thực sự hiểu rõ về các đặc điểm của hợp đồng tương lai. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn phân biệt được hai loại hợp đồng này.

Khái niệm hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là gì? Hợp đồng tương lai (Futures Contract) là một loại hợp đồng tài chính được giao dịch trên thị trường phái sinh, trong đó bên mua và bên bán sẽ thỏa thuận giao dịch một lượng hàng hóa cụ thể với mức giá được định từ trước nhưng thời điểm giao nhận hàng được ấn định trong tương lai.

Hợp đồng tương lai hàng hóa (Commodity Futures Contract) cũng thuộc trong hợp đồng tương lai và có tài sản cơ sở là hàng hóa được phân theo 4 nhóm cơ bản gồm nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng.

Đặc điểm hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng tài chính được sử dụng phổ biến trong phái sinh hàng hóa. Dưới đây là một số đặc điểm hợp đồng tương lai:

Tính chuẩn hóa

Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa về các yếu tố kích thước, chất lượng, điều kiện giao dịch được định rõ và không thay đổi. Tính chuẩn hóa giúp cho việc giao dịch hợp đồng tương lai trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Ví dụ về hợp đồng tương lai của ngô có tiêu chuẩn chất lượng tại MXV như sau:

Theo quy định của sản phẩm Gạo thô (Rough Rice) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT. Gạo thô hạt dài loại 2 trở lên có tổng sản lượng xay xát không dưới 65%, bao gồm cả gạo nguyên không dưới 48%. Phí bảo hiểm và chiết khấu được áp dụng cho mỗi phần trăm gạo nguyên trên hoặc dưới 55% và cho mỗi phần trăm gạo tấm trên hoặc dưới 15%.

Trong mẫu 500gram:

  • Không có hạt bị hư hỏng do nhiệt
  • Không có hạt bị bẩn
  • Có tối đa 75 hạt bị biến màu nhẹ

Đòn bẩy tài chính cao

Hợp đồng tương lai cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính tức là nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một phần giá trị hợp đồng nhưng vẫn có thể thu được lợi nhuận tương ứng với toàn bộ giá trị hợp đồng. Điều này giúp nhà đầu tư có thể tận dụng được các cơ hội đầu tư lớn và gia tăng lợi nhuận tiềm năng.

Bù trừ ký quỹ

Khi giao dịch hợp đồng tương lai, người mua và người bán đều phải đặt một khoản ký quỹ. Sở giao dịch sẽ thực hiện bù trừ giữa các vị thế mua và bán của các nhà đầu tư để đảm bảo khả năng thanh toán cho cả hai bên. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai yêu cầu nhà đầu tư tham gia thực hiện ký quỹ để thanh toán bù trừ dựa trên giá thực tế hàng ngày và sẽ thông báo biến động dòng tiền sau mỗi giao dịch vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư theo giá thực tế, khi khoản ký quỹ không đủ thì sẽ nhà đầu tư sẽ tiến hành bổ sung, giúp giảm thiểu được rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tính thanh khoản tốt

Hợp đồng tương lai thường có tính thanh khoản cao, đặc biệt là hợp đồng tương lai hàng hóa. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán hợp đồng trên thị trường, điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng chốt lời hoặc cắt lỗ khi cần thiết.

Đóng vị thế dễ dàng

Nhà đầu tư khi tham gia hợp đồng tương lai có thể đóng vị thế mua hay bán bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ đến phiên giao dịch tiếp theo. Điều này tạo ra tính linh hoạt cho nhà đầu tư để thích ứng với biến động thị trường.

dac-diem-hop-dong-tuong-lai
Đặc điểm hợp đồng tương lai

Lợi ích hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một công cụ tài chính có nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Một số lợi ích hợp đồng tương lai bao gồm:

Phòng ngừa rủi ro về giá

Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro biến động giá của các tài sản cơ sở. Ví dụ, Giả sử một nông dân có 100 tấn ngô thu hoạch vào tháng 12. Nông dân lo ngại rằng giá ngô sẽ giảm xuống trong tháng 12, dẫn đến thu nhập thấp. Để phòng ngừa rủi ro này, nông dân có thể bán hợp đồng tương lai ngô kỳ hạn tháng 12 với giá 3.000 USD/tấn. Nếu trong tháng 12, giá ngô thực tế giảm xuống 2.500 USD/tấn, nông dân sẽ thu được lợi nhuận là 500 USD/tấn. Như vậy hợp đồng tương lai đã giúp người nông dân phòng ngừa rủi ro về giá.

Cơ hội đầu tư sinh lời

Hợp đồng tương lai không chỉ là một công cụ phòng ngừa rủi ro về giá, mà còn mở ra cơ hội đầu tư để kiếm lợi nhuận từ biến động giá của tài sản cơ bản. Đồng thời, hợp đồng tương lai cung cấp đa dạng hóa danh mục sản phẩm và kênh đầu tư, nhà đầu tư có thể tham gia vào nhiều thị trường khác nhau, giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong môi trường đầu tư ngày nay. Ví dụ, nhà đầu tư dự đoán giá thép LME sẽ tăng trong tương lai và mua hợp đồng tương lai thép LME. Nếu giá thực tế tăng đúng như dự đoán thì nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận.

Lợi ích của hợp đồng tương lai
Lợi ích hợp đồng tương lai

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn đều là các công cụ phái sinh được sử dụng phổ biến trong thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, giữa hai loại hợp đồng này có nhiều điểm khác biệt được thể hiện rõ trong bảng sau:

 

Đặc điểm Hợp đồng tương lai Hợp đồng quyền chọn
Khái niệm Là hợp đồng được chuẩn hóa giữa hai bên tham gia mua bán về một tài sản cơ sở nào đó vào thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định từ trước. Là hợp đồng cho phép người mua có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở tại một thời điểm trong tương lai với mức giá được xác định trước.
Niêm yết giao dịch Niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung Giao dịch trên thị trường OTC
Tính chuẩn hóa Được chuẩn hóa về các yếu tố kích thước, chất lượng,  điều kiện giao dịch được định rõ và không thay đổi.  Không cần chuẩn hóa về điều khoản, giá trị hay khối lượng của tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở của hợp đồng này có thể là bất kỳ loại tài sản nào.
Bù trừ và ký quỹ – Các nhà đầu tư phải ký quỹ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán mang tính bắt buộc. 

– Thanh toán bù trừ dựa trên giá thực tế hàng ngày và sẽ thông báo biến động dòng tiền sau mỗi giao dịch vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư theo giá thực tế cũng như yêu cầu gọi ký quỹ bổ sung khi cần thiết.

– Bên mua và bên bán không cần thực hiện việc ký quỹ. 

– Bên mua quyền chọn sẽ trả phí sau khi ký hợp đồng, còn bên bán sẽ có nghĩa vụ thực hiện đối với bên mua.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Người bán hợp đồng tương lai có nghĩa vụ bán tài sản cơ sở cho người mua hợp đồng tương lai tại mức giá được xác định trước vào ngày đáo hạn. Người bán hợp đồng quyền chọn có nghĩa vụ bán hoặc mua tài sản cơ sở cho người mua hợp đồng quyền chọn tại mức giá được xác định trước vào ngày đáo hạn, nếu người mua hợp đồng quyền chọn chọn thực hiện quyền của mình.
Tính thanh khoản Thanh khoản cao Thanh khoản thấp
Đóng vị thế Nhà đầu tư khi tham gia hợp đồng tương lai có thể đóng vị thế mua hay bán bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ đến phiên giao dịch tiếp theo Trong hợp đồng quyền chọn chỉ có hai loại quyền là quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Hợp đồng tương lai là một công cụ tài chính hữu ích, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu tư sinh lời từ biến động giá của các tài sản cơ sở. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ về các thông tin của hợp đồng tương lai trước khi tham gia giao dịch để đạt được tối ưu hiệu quả nhất. Nếu bạn đang cân nhắc tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, có thể liên hệ trực tiếp với Gia Cát Lợi thông qua hotline 024 7109 9247, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.