thống kê một số mặt nông sản và kim loại thế giới

Giá một số nông sản và kim loại Thế giới kết phiên 13/01/2020

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam công bố thống kê giá một số mặt hàng nông sản và kim loại kết thúc phiên giao dịch ngày 13/01/2020 trên thị trường quốc tế.

thống kê một số mặt nông sản và kim loại thế giới
Thống kê một số mặt nông sản và kim loại thế giới

Gia Cát Lợi Đầu tư hàng hóa – chuyên nghiệp – uy tín !