cổ phiếu otc

Cổ Phiếu Giá cổ phiếu Tình Trạng Khối Lượng
Thaco 56.000 chào mua 20.000
Ricons 91.000 chào mua 100.000
OCB 13.300 chào bán 50.000
CKG 9.000 chào mua 20.000
EAB 4.000 chào bán 50.000
OCB 12.900 chào mua 50.000
SEABANK 12.000 chào bán 100.000
SCB 50.000 chào bán 10.000
VABANK 4.300 chào bán 100.000
SCB 50.000 chào bán 10.000
Thaco 68.000 chào bán 30.000
Nam A Bank 6.800 chào bán 60.000
METALVN 21.500 chào bán 50.000
OCB 13.600 chào bán 100.000
Nam A Bank 6.800 chào bán 77.000
ABBank 10.000 chào bán 200.000
ABBank 10.000 chào bán 200.000
ABBank 10.000 chào bán 170.000
SGBank 9.000 chào bán 30.000
PGBank 14.000 chào bán 10.000
SEABank 12.000 chào bán 20.000
METALVN 21.500 chào bán 20.000
ASGC 85.000 chào bán 20.000
PVCB 4.200 chào bán 100.000
PGBank 14.500 chào bán 20.000