Chiến Lược Giao Dịch BREAKOUT Trong Hàng Hóa Phái Sinh

Chiến Lược Giao Dịch BREAKOUT Trong Hàng Hóa Phái Sinh

Bên cạnh vô số biến thể tín hiệu giao cắt của đường MA và các chiến lược giao cắt khác, đó là một dạng chiến lược khác được ứng dụng rộng rãi và phổ biến bởi cả những nhà đầu tư giao dịch mới vào nghề cũng như các Trader nhiều kinh nghiệm là giao dịch theo điểm phá vỡ – BREAKOUT.