Cách mua bán đặt lệnh giao dịch hàng hóa phái sinh

khách hàng làm xong bước đăng nhập vào tài khoản.

Giao diện TCB sẽ thể hiện như vậy.

Quý khách vào công cụ – bảng giá – mặc đinh

tại giao diện bảng giá

Quý khách chuột phải thêm mã gd sau đó tích vào các kỳ hạn muốn theo dõi và chọn xác nhận

khi giao diện bảng giá xong quý khách muốn mua hay bán đưa chuột tới kỳ hạn đó chuột phải chọn đặt lệnh trong ô đặt lệnh quý khach muốn mua chon chữ mua bán chọn chữ bán giá bao nhiêu số lượng lót bao nhiêu xong xác nhận là lệnh mua bán của quý khách được gửi lên sàn.

quý khach muốn kiểm tra lênh đặt huy lệnh vào giao dịch – tất cả

quý khách muốn đổi mật khẩu vào tài khoản- thông tin cá nhân – đổi pass

muốn kiểm tra tiền vào tài khoản – tài khoản tiền

muốn kiêm tra lệnh đã mua bán vào tài khoản – trạng thái mở

Cần hỗ trợ gì khách hàng vui lòng liên hệ: Tuấn vũ: 0932697978