Cách mở tài khoản giao dịch hàng hóa Teckcombank

BƯỚC 1: MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 

Mở tài khoản tiền gửi tại bất kỳ ngân hàng nào và đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

BƯỚC 2: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VÀ KÝ QUỸ HÀNG HÓA PHÁI SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI : 

Yêu cầu mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh với Teckcombank

Quý khách tải mâu hơp đồng in làm 2 bản ký và gửi về công ty hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại 95 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM để ký hơp đồng mở tài khoản giao dịch.

mọi thắc mắc xin liên hệ: 0899920492

Email: Giacatloi.vn@gmail.com