BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện: BIDV là Ngân hàng thanh toán cho Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện: BIDV là Ngân hàng thanh toán cho Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng BIDV, kể từ ngày 07/03/2019 BIDV là ngân hàng quản lý tài khoản ký quỹ và là ngân hàng thanh toán cho các giao dịch hàng hóa của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Ngày 07/03/2019 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đống Đa, Ông Lưu Quang Hiệp – Giám đốc Chi nhánh BIDV Đống Đa đại diện Ngân hàng BIDV cùng ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Tổng Giám đốc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đại diện Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cao cấp hai bên. Qua đó, BIDV trở thành ngân hàng thanh toán cho các giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Chiến lược hợp tác cùng phát triển

Ngày 09.04.2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Theo nghị định này, Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam sẽ được liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa trên thế giới cũng như các nhà đầu tư quốc tế có thể mua bán hàng hóa thông qua sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Đây là cơ hội giúp mở rộng và phát triển thị trường hàng hóa trong nước cũng như giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cân với thị trường hàng hóa trên thế giới.

Giữ vai trò ngân hàng tiên phong trong hệ thống, BIDV đã tích cực thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ và chính sách tiền tệ của NHNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Hợp tác với MXV, BIDV tiếp tục khằng định vài trò ổn định kinh tế vĩ mô cũng như phát triển thị trường giao dịch hàng hoá tại Việt Nam. Sau lễ ký kết, BIDV trở thành ngân hàng thanh toán của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam và quản lý tài khoản ký quỹ cho nhà đầu tư giao dịch tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Cũng qua bản ghi nhớ này, BIDV và Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện về mọi mặt như Chuyên môn nghiệp vụ, Công nghệ thông tin và Truyền thông. Điều này đem lại lợi ịch cho cả BIDV và Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam khi tận dụng được các nguồn lực sẵn có của hai bên cũng như cùng nhau quảng bá phát triển thương hiệu của mình.

Đáp ứng về hệ thống và hạ tầng công nghệ, nâng cao tính mình bạch của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

BIDV là Ngân hàng thương mại thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho các Giao dịch mua/bán hàng hóa thực hiện qua Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam bao gồm: Quản lý tài khoản tiền gửi ký quỹ của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam và các thành viên; Cung cấp dịch vụ thanh toán tiền đối với các giao dịch hàng hóa phái sinh mà Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam là đối tác bù trừ trung tâm.

Ông Lưu Quang Hiệp – Giám đốc BIDV Đống Đa chia sẻ: “Với vai trò là Ngân hàng thanh toán, BIDV có trách nhiệm quản lý các tài khoản giao dịch của MXV phục vụ cho các giao dịch ký quỹ, thanh toán….đảm bảo tính minh bạch cho thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam”.

Việc trở thành Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch hàng hóa của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định sứ mệnh “BIDV luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng”. Ông Hiệp khẳng định: “BIDV đã chuẩn bị đủ nguồn lực về con người, hệ thống một cách tốt nhất, đảm bảo hoạt động mua bán hàng hóa an toàn, chính xác, kịp thời cho các nhà đầu tư khi giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam”.