Bản tin thị trường hàng hóa ngày 10/7/2019

GIÁ BÔNG GIẢM MẠNH XUỐNG MỨC THẤP MỚI CỦA 3 NĂM.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, phiên giao dịch ngày hôm qua giá bông giảm mạnh 3,60% xuống mức thấp mới của 3 năm là 32.519.462 VNĐ/tấn.

Nguyên nhân chính đến từ những cải thiện rõ ràng về chất lượng bông cũng như tiến độ mùa vụ tại Mỹ – một trong những quốc sản xuất bông hàng đầu thế giới. Giá bông trong xu hướng giảm điểm dài hạn bắt đầu từ giữa năm ngoái khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng nổ và Mỹ gia tăng sản xuất mặt hàng này.