Bài Học Kinh Doanh Về Quản Trị Rủi Ro Trong Hàng Hóa Phái Sinh

Trong Đầu tư bất cứ ngành nghề gì ngoài lợi nhuận thì rủi ro là điều không thể tránh khỏi, NDT hạn chế rủi ro tốt thì lợi nhuận đem lại sẽ ở mức tối đa. Trong Hàng Hóa Phái Sinh cũng vậy việc quản trị rủi ro là điều cực kỳ quan trọng để đem lại thành công.