Bài 7 : Mô hình con bướm

Mô hình con bướm – Butterfly

 

1. Mô hình bướm là gì?

Mô hình do Bryce Gilmore tạo ra, chúng được xác định bằng 0.786 đoạn hồi lại của đoạn AB so với đoạn XA.

2. Cách giao dịch

3. Một số quy tắc cần chú ý:

  • Đoạn AB sẽ bằng 0.786 đoạn XA.
  • Đoạn BC sẽ bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB.
  • Nếu đoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC.
  • Nếu đoạn BC bằng 0.886 của AB thì CD sẽ bằng 2.618 của đoạn BC.
  • Đoạn CD có thể bằng 1.27 hoặc 1.618 đoạn XA.

Biểu đồ minh họa

Khóa học mô hình giá HARAMONIC tới đây là kết thúc. Chúc quý khách giao dịch thành công.

 

bạn có thể tham khảo các lớp học khác tại đây