Bài 6 : Mô hình chữ nhật

Mô hình chữ nhật là một mô hình được hình thành khi giá bị “nhốt” trong 2 đường hỗ trợ và kháng cự ngang nằm song song.

Mô hình chữ nhật phản ánh giai đoạn cô đọng hoặc chưa quyết định của phe mua và phe bán. Nên giữa lực cung và cầu đang khá cân bằng. Giá có thể chạm vào hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi phá vỡ. Sau đó, giá sẽ đi theo hướng nó đã phá vỡ.

1. Mô hình chữ nhật tăng

Sau một giai đoạn tăng, giá dừng lại một chút. Bạn có thể đoán xem giá đi đâu tiếp theo không?

Cách giao dịch

Mô hình chữ nhật tăng

Để giao dịch với những mô hình này, đơn giản là đặt một lệnh mua khi giá phá vỡ (dựa theo hướng đi của xu hướng trước đó).

Rồi chọn mục tiêu lợi nhuận bằng ít nhất độ cao của mô hình chữ nhật.

Đối với mô hình tiếp diễn, điểm đặt lệnh dừng lỗ thường là bên dưới mô hình. Đặt lệnh dừng cách vài pips ở phía trên của kháng cự của mô hình chữ nhật.

Giá đi rất nhanh lên trên sau khi phá vỡ cạnh trên của chữ nhật. Nếu chúng ta có lệnh mua vào nằm ở cạnh trên của chữ nhật, chúng ta đã có lợi nhuận.

2. Mô hình chữ nhật giảm

Chữ nhật giảm được hình thành khi giá cô đọng lại trong một giai đoạn giảm điểm. Mô hình này xảy ra bởi vì phe bán có thể đang cần một khoảng dừng để “lấy hơi” trước khi tiếp tục đẩy giả giảm.

3. Cách giao dịch

Mô hình chữ nhật giảm

Để giao dịch với những mô hình này, đơn giản là đặt một lệnh bán khi giá phá vỡ (dựa theo hướng đi của xu hướng trước đó).

Rồi chọn mục tiêu lợi nhuận bằng ít nhất độ cao của mô hình chữ nhật.

Đối với mô hình tiếp diễn, điểm đặt lệnh dừng lỗ thường là bên dưới mô hình đặt lệnh dừng cách vài pips ở phía trên của kháng cự của mô hình chữ nhật.

Khi giá phá vỡ đáy của chữ nhật và tiếp tục đi xuống. Nếu chúng ta đặt lệnh bán ngay phía dưới hỗ trợ bên dưới, chúng ta đã có lợi nhuận.

Đây là mẹo một khi giá phá vỡ hỗ trợ, nó thường đi một đoạn bằng chiều rộng của mô hình chữ nhật. Như trong ví dụ trên, giá thậm chí còn đi xa hơn mục tiêu.

Lớp học mô hình giá tới đây là kết thúc. Chúc quý khách giao dịch thành công
 
bạn có thể tham khảo các lớp học khác tại đây