Bài 5 : Mô hình đuôi nheo

Cũng giống như chữ nhật, cờ đuôi nheo – pennant – là mô hình tiếp diễn, hình thành sau một giai đoạn giá đi theo xu hướng mạnh.

Sau một đợt tăng điểm hoặc giảm điểm manh, phe mua hoặc phe bán thường dừng lại để “lấy hơi” trước khi đẩy giá đi tiếp theo hướng của nó.

Bởi vì vậy, giá thường cô đọng lại và thể hiện một mô hình tam giác cân nhỏ, gọi là cờ đuôi nheo. Trong khi giá vẫn đang cô đọng, nhiều người mua và người bán quyết định nhảy vào thị trường theo hướng giá đã đi, khiến cho giá bùng nổ ra khỏi mô hình cờ đuôi nheo và tiếp tục đi theo hướng trước đó.

1. Mô hình cờ đuôi nheo tăng

Mô hình Cờ đuôi nheo tăng – bullish pennant – cho tín hiệu rằng xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục.

Điều này có nghĩa là đà tăng sẽ sớm quay lại sau giai đoạn cô đọng, khi mà phe mua đã tích trữ đủ năng lượng cần thiết để đẩy giá tăng điểm tiếp.

Mô hình cờ đuôi nheo tăng.

2. Cách giao dịch

Để giao dịch với mô hình này, chúng ta cần đặt lệnh mua ở phần trên tam giác của cờ đuôi nheo với một dừng lỗ nằm phía dưới cờ đuôi nheo. Làm như vậy để chúng ta có thể thoát lệnh nếu mô hình bị sai.

Giống như chúng ta đã dự đoán, giá đã tiếp tục tăng mạnh sau khi phá vỡ mô hình.

Không giống như các mô hình khác là khoảng cách mà giá dự kiến đi được sẽ bằng với chiều cao của mô hình, mô hình cờ đuôi nheo có thể đẩy giá đi mạnh hơn.

Thường thì độ dài của đoạn đã đi trước đó sẽ bằng với độ dài của đoạn dự kiến đi được sau khi mô hình cờ đuôi nheo bị phá.

3. Mô hình cờ đuôi nheo giảm

Một mô hình cờ đuôi nheo giảm: thường hình thành sau một giai đoạn giảm điểm mạnh. Sau khi giá giảm mạnh, nhiều người bán đóng lệnh để chốt lời, trong khi một số người bán mới lại nhảy vào để đi theo xu hướng, khiến cho giá cô đọng lại 1 chút.

Mô hình cờ đuôi nheo giảm.

4 Cách giao dịch

Để giao dịch với mô hình này, chúng ta cần đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo với một dừng lỗ nằm phía trên cờ đuôi nheo. Làm như vậy để chúng ta có thể thoát lệnh nếu mô hình bị sai.

Như bạn đã thấy, xu hướng giảm tiếp tục ngay sau khi giá phá xuống phần đáy của mô hình cờ đuôi nheo. Không giống như các mô hình khác là khoảng cách mà giá dự kiến đi được sẽ bằng với chiều cao của mô hình.

Mô hình cờ đuôi nheo có thể đẩy giá đi mạnh hơn. Thường thì độ dài của đoạn đã đi trước đó sẽ bằng với độ dài của đoạn dự kiến đi được sau khi mô hình cờ đuôi nheo bị phá.