Bài 13 : Mô hình Pin bar

 

I. PIN BAR LÀ GÌ

Sự hình thành pin bar là mô hình đảo chiều của hành động giá nó cho thấy một mức giá nhất định trên thị trường đã bị từ chối. Khi bạn đã quen thuộc với sự hình thành của nến pin bar bạn sẽ thấy rõ ràng trên biểu đồ mô hình này sinh lãi đến như thế nào.

Chính xác thì một thanh pin bar có đuôi trên hoặc đuôi dưới dài hơn nhiều so với thân của nó ( chúng ta sử dụng thuật ngữ đuôi, bóng, bấc, râu thay thế cho nhau tùy ngữ cảnh). Bạn có thể thấy thanh pin bar trên bất kỳ biểu đồ nào.

Pin bar là gì ?

II. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH CỦA THANH PIN BAR

 • Thanh pin bar có đuôi dài trên hoặc dưới, cái đuôi này cho thấy sự từ chối giá hoặc phá vỡ thất bại ở một mức (kháng cự hoặc hỗ trợ).
 • Khu vực giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi thân nến, màu sắc của thân nến tùy thuộc vào giá đóng cửa so với giá mở cửa.
 • Giá đóng cửa và giá mở cửa của nến pin bar nên gần nhau, càng gần càng tốt.
 • Giá mở cửa và giá đóng cửa nằm ở gần đầu của thanh giá, càng gần cuối càng tốt.
 • Đuôi của thanh pin bar nhô ra từ những thanh giá xung quanh nó, đuôi càng dài càng tốt.
 • Quy tắc ngón tay cái là đuôi của thanh pin bar bằng 2/3 tổng chiều dài và thân là 1/3.
 • Phần cuối đối diện với đuôi đôi khi được gọi là mũi.
Pin bar là gì ?

1. Sự hình thành của mô hình pin bar đảo chiều tăng

Trong một thiết lập đảo chiều tăng với nến pin bar đuôi nến sẽ chỉ xuống cho thấy sự từ chối giá thấp hơn hoặc một mức hỗ trợ nào đó. Thiết lập này rất thường xuyên dẫn đến tăng giá.

2. Sự hình thành của mô hình pin bar đảo chiều giảm

Trong một thiết lập đảo chiều giảm với nến pin bar đuôi nến sẽ hướng lên cho thấy sự từ chối mức giá cao hơn hoặc một mức kháng cự nào đó. Thiết lập này rất thường xuyên dẫn đến giảm giá.

Pin bar là gì ?

III. CÁCH GIAO DỊCH MÔ HÌNH PIN BAR

Cách giao dịch khi mô hình pin bar hình thành

 • Sự hình thành của thanh pin bar là một thiết lập đảo chiều và chúng ta có vài điểm vào lệnh khác nhau cho nó.
 • Lệnh thị trường: Có nghĩa là bạn đặt một lệnh thị trường (MKT) lệnh của bạn sẽ được khớp ngay sau khi đặt với mức giá tốt nhất có thể trên thị trường. Một nến pin bar tăng giá bạn sẽ muốn đặt lệnh mua và một nến pin bar giảm giá bạn sẽ đặt lệnh bán.
 • Lệnh giới hạn: Điểm vào lệnh này phải dưới mức giá thị trường hiện tại cho lệnh bán và trên mức giá thị trường hiện tại cho lệnh mua. Ý tưởng cơ bản là một số thanh pin bar giá sẽ lấy lại hoặc hồi lại về 50% của đuôi. Vì vậy chúng ta sẽ tìm cách vào lệnh bằng một lệnh giới hạn. Điều này sẽ cung cấp một mức dừng lỗ chặt chẽ với mức dừng lỗ của chúng ta ngay bên trên hoặc bên dưới của nến pin bar cao hoặc thấp. Kết quả sẽ cho tỉ lệ rủi ro/phần thưởng cao
 • Lệnh dừng lỗ : Thường khi giao dịch theo mẫu hình pin bar điểm dừng lỗ cách đuôi nến khoảng 2 pip
 • Khi nào nên thoát khỏi giao dịch : Bất cứ khi nào tham gia giao dịch, tốt nhất là luôn có ít nhất tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng 1: 2. Bạn đang mạo hiểm một nửa những gì bạn dự định đạt được. Điều này có nghĩa là khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến mức chốt lời của bạn phải gấp đôi khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức dừng lỗ của bạn.
Pin bar là gì ?
 • Để giao dịch hiệu quả với mô hình pin bar đầu tiên bạn phải đảm bảo rằng nó được xác định rõ ràng. Không phải tất cả hình dạng của nến pin bar đều giống nhau. Nó chỉ đáng tin cậy khi có những đặc điểm đã được mô tả phía trên.
 • Tiếp theo, bạn cố gắng chỉ giao dịch với pin bar khi nó hiển thị là đang hợp lưu với những yếu tố khác. Nói chung nến pin bar hiển thị cùng xu hướng trên biểu đồ ngày là chính xác nhất. Tuy nhiên nhiều nến pin bar có lợi nhuận thường hiển thị trong một thị trường giới hạn bởi một phạm vi ( đi ngang) hoặc tại các bước ngoặt lớn của thị trường. Ví dụ: các yếu tố hợp lưu bao gồm mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, mức thoái lui 50% fibonacci chẳng hạn

Dưới đây là một ví dụ về sự hình thành nến pin bar trên thị trường

Pin bar là gì ?

IV. TỔNG KẾT CÁC ĐIỂM CẤN LƯU Ý

Thanh pin bar đảo chiều là một công cụ hành động giá tuyệt vời mà các nhà giao dịch có thể sử dụng trong mọi điều kiện thị trường

Thanh pin bar có độ tin cậy cao khi kết hợp với yếu tố hợp lưu với sự xác nhận của mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.