Bài 3: Ba sóng ngang (Three-drive)

1. Ba sóng ngang là gì?

Mô hình này rất giống so với ABCD ngoại trừ việc nó có tới 3 sóng và có 2 đoạn hồi lại. Mô hình này là hình thức nguyên thủy của mô hình sóng Elliott.

Như ABCD, bạn cũng cần công cụ là Fibonacci và đôi mắt tinh anh để nhận diện mô hình.

Ở các biểu đồ bên trên, điểm A có thể bằng 0.618% của đoạn 1.

Tương tự, điểm B bằng 0.618% đoạn 2.

Trong khi đó, điểm 2 sẽ bằng 1.272% mở rộng của đoạn hồi lại A và điểm 3 bằng 1.272% hồi lại của đoạn.

2. Cách giao dịch

Thông thường, khi giá đạt tới điểm B, bạn có thể sẵn sàng mua hoặc bán tại điểm mở rộng 1.272 nếu bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội.

3. Một số quy tắc cần chú ý:

  • Thời gian cần để hình thành sóng 2 sẽ bằng thời gian cần để hình thành sóng 3
  • Thời gian để hoàn tất đoạn hồi A và B là tương đương