11 tháng Việt Nam nhập gần 2 tỷ USD ngô

11 tháng Việt Nam nhập gần 2 tỷ USD ngô, tăng 31,7% về lượng và 40,5% giá trị.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho thấy, trong tháng 11 khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng đạt 1,3 triệu tấn, tương đương giá trị đạt 275 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị ngô nhập khẩu trong 11 tháng đạt 9,53 triệu tấn và giá trị đạt 1,98 tỷ USD, tăng 31,7% về khối lượng và tăng 40,5% về giá trị so với cùng kỳ 2017.
Theo đó, Argentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 10 tháng đầu năm, chiếm thị phần lần lượt 50,1% và 15,7% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.
Thị trường có giá trị nhập khẩu tăng mạnh nhất trong 10 tháng đầu năm là Ấn Độ (gấp 18,7 lần) và Argentina (28,3%). Thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng ngô giảm mạnh nhất trong 10 tháng là Campuchia với mức giảm là 89,4% so với cùng kỳ 2017.